Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Viering 200 jaar RHPO

Nadat de Cavalerie in zijn geheel en de andere Cavalerieregimenten in 2014 al hun 200-jarig bestaan mochten vieren, was het op 11 april 2015 de beurt aan het RHPO. Deze viering vond plaats op de Bernhardkazerne te Amersfoort en bestond uit twee delen.  Als eerste werd aangevangen met een Regimentsappel bij het Cavaleriemonument. Wat dit appel bijzonder maakte, was dat het door de goede opkomst tijdens deze dag mogelijk was twee even grote detachementen van zowel 42 als 59 Tankbataljon te laten aantreden. Alles bij elkaar ruim 200 personen!

Na het intreden van de Standaard meldde de paradecommandant luitenant-kolonel Krakau de Jong het Regiment aan bij de Regimentscommandant, luitenant-kolonel de Haan. In zijn toespraak ging luitenant-kolonel de Haan in op de geschiedenis van het RHPO en de diverse conflicten en missies waarbij het Regiment gedurende zijn 200-jarig bestaan bij betrokken is geweest.  Vervolgens werd er een dodenappel gehouden en legde de Regimentscommandant samen met brigade-generaal Tak een krans bij het monument ter nagedachtenis aan alle gevallenen van het RHPO.

Tijdens dit ceremonieel werd het draaginsigne gewonden uitgereikt aan korporaal der eerste klasse b.d. Karels. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan zijn er herinneringsmunten vervaardigd welke op verzoek gratis verstrekt wordt aan eenieder die ooit onder de Standaard van RHPO gediend heeft. De eerste munten werden tijdens het appel verstrekt aan de oudst aanwezige oud-commandanten en adjudanten.

Na het Regimentsappel was het tijd voor het onofficiële deel van het programma. Speciaal voor deze dag had het  Cavaleriemuseum zijn deuren geopend. En tussen de locatie van het appel en de kantine waren diverse tanks en wielvoertuigen opgesteld welke door de jaren heen in de bewapening bij de RHPO eenheden zijn geweest.

Later op de dag was de kantine vol met reünisten en onder het genot van de nodige borreltjes werden veel oude koeien uit de sloot gehaald. Met name onder de oudgedienden van 59 Tankbataljon was er veel aandacht voor de fotoboeken en de film met daarop de beelden van de uitreiking van de Standaard door HKH Koningin Juliana. Diverse van de aanwezige reünisten zijn hier indertijd nog ooggetuige van geweest.

 Uiteraard mag bij een dergelijke reünie ook de traditionele Indische maaltijd niet ontbreken. En zodoende werden niet alleen aan de bar maar ook in de eetzaal diverse heldhaftige krijgsverrichtingen op de Noord-Duitse laagvlakte besproken tijdens het nuttigen van de nasi met saté. 

Een bijzondere aanwezige deze dag was toch wel mevrouw Lichtenvoort-Cats, de weduwe van de eerste naoorlogse Regimentscommandant, die zich nog veel leuke anekdotes weet te herinneren uit de eerste jaren na de heroprichting van het RHPO. Zo’n beetje alle leeftijdscategorieën, even als alle rangen en standen waren deze dag in kameraadschappelijke sfeer vertegenwoordigd. Iets dat typerend is voor het RHPO zoals we dit in de afgelopen 30 jaar hebben kunnen zien.

Alvorens de dag rond half zes door luitenant-kolonel de Haan werd afgesloten kreeg het jarige Regiment ook nog cadeaus. Namens de officieren mocht de Regimentscommandant uit handen van majoor Douze enkele  gegrafeerde schietbuisringen met daarin het regimentslogo gelast in ontvangstnemen. Meer van deze ringen zullen op een later tijdstip volgen. Namens de onderofficieren bood adjudant Timmerman een replica van een 120mm granaat voorzien van regimentslogo aan. Als laatste voordat de viering helemaal afgesloten werd, mocht majoor Dudart de RHPO legpenning in ontvangst nemen als dank voor zijn inzet bij het organiseren van deze dag. Rond zeven uur ’s avonds ging uiteindelijk de bar dicht en gingen de meeste gasten weer huiswaarts. Nog enkele enthousiastelingen hebben vervolgens in klein gezelschap de reünie nog voortgezet in het centrum van Amersfoort.

Al met al kan het RHPO terugkijken op een geslaagde dag , en heeft het Regiment aangetoond, ondanks het niet meer beschikken over een staand bataljon, nog wel springlevend te zijn.


U moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Heeft u een account? Dan kunt u inloggen.