De Regimentslegpenning

Toen op 13 januari 1979 het 2e Regiment Huzaren werd heropgericht onder de huidige benaming Regiment Huzaren Prins van Oranje, werd reeds kort daarna de zogenaamde Regimentslegpenning ingesteld.

Het idee van de Regimentslegpenning werd verwezenlijkt door de toenmalige commandant van 59 Tankbataljon, lkol Th. H. Verhaar, die na het overlijden van de lkol E.A.H. Lichtenvoort Cats (18 mei 1980) naast bataljonscommandant tevens Regimentscommandant werd. Bij de realisatie van het idee werd lkol Verhaar geadviseerd door de owi A.J.F. Numan en sgt1 G. de Vreede.

De Regimentslegpenning kan gezien worden als een tastbaar bewijs en uiting van grote waardering voor bijzondere verdiensten jegens het Regiment. De legpenning kan zowel aan individuen, als aan groepen worden toegekend. Toekenning geschiedt door de Regimentscommandant. Deze kan hiertoe overgaan op grond van persoonlijke waarneming en overwegingen. Belangrijk is te weten dat toekenning ook kan geschieden op voordracht van een ieder die tot het Regiment behoort. Doorgaans zal elke voordracht behandeld en gewogen worden in de zogenaamde Regimentstraditieraad (RTR).

Het reglement met betrekking tot de instelling en toekenning van de Regimentslegpenning, alsmede de namen en groepen waaraan de legpenning is toegekend, zijn opgenomen in het “Register Legpenning RHPO”. Dit register wordt beheerd door de Regimentscommandant en bewaard op het Regimentsbureau.

Sedert 1979 is de Regimentslegpenning op nummer toegekend aan:

1. Lkol E.A.H. Lichtenvoort Cats 06-08-1980
(1e Regimentscommandant RHPO)(postuum)

2. Ritm W.J. Kramer 09-10-1980
(1e Ritmeester-adjudant)

3. Owi A.J.F. Numan 06-04-1982
(oprichter en 1e voorzitter Regimentsvereniging RHPO)

4. Oud huz G.J.W. Aerts 11-09-1982
(voorzitter reünievereniging oud huzaren 2 RH)

5. Aoo b.d. Kusters 08-04-1983
(voorzitter reünievereniging oud onderofficieren 2 RH)

6. Ritm A. Kleinveld 13-04-1984
(wegens algemene grote inzet voor het Regiment)

7. Aooi B.K. Pölkerman 16-11-1984
(lid Regimentstraditieraad RHPO)

8. Aoo b.d. Sturm 04-04-1985
(secretaris reunievereniging oud onderofficieren 2 RH)

9. Ritm M.P.M. Göttgens 25-04-1985
(ritmeester-adjudant/voorzitter werkgroep 170 jaar RHPO)

10. Aooi D.G. Reitsema 28-08-1986
(1e Standaarddrager RHPO)

11. Dpl kpl A.T.M. Amende 11-11-1986
(lid bestuur Regimentsvereniging)

12. Mevrouw J.H.M. Bos-de Wild 15-04-1988
(maakster bataljonsfanion 59 Tkbat))

13. Ritm J.M.J. van Bommel 04-04-1990
(ritmeester-adjudant)

14. Lkol Th.H. Verhaar 01-11-1991
(Regimentscommandant)

15. Lkol J.W. Maas 20-11-1992
(Regimentscommandant)

16. Res Ritm R.C.J. Pladet 16-04-1993
(reserve officier en penningmeester bestuur Stichting RHPO)

17. 42 Tankbataljon RHPO 06-03-1998
(wegens verdiensten jegens het Regiment in Bosnië 1996/97)

18. Oud kpl C.A. Jongste 18-05-2000
(bestuurslid Vriendenkring 2 RH)

19. Ritm b.d. W.G. Schoonbeek 20-04-2001
(ritmeester-adjudant)

20. Res Lkol E.J. Schoemaker 12-04-2002
(Regimentscommandant)

21. Aooi A.F.J. Kleiberg 05-10-2007
(Regimentsadjudant)

22. Ritm D. van Uffelen 22-11-2007
(Ritmeester-adjudant)

23. Kol b.d. J.C.L. Bolderman 07-04-2010

(Regimentscommandant)

24. Maj D.J. Dudart 11-04-2015

(wegens verdiensten jegens het regiment tijdens viering 200 jaar RHPO)

25. Elnt W. Timmerman 04-09-2015

(Regimentsadjudant)

26. Maj S. Laarman 04-04-2016

(wegens verdiensten jegens het regiment en de cavalerie)

27. Dhr Dennis Boom 15-09-2016

(wegens verdiensten jegens het regiment en de cavalerie)

28. Majoor der cavalerie b.d. W. Koelma 06-10-2017

(wegens verdiensten jegens het regiment en de cavalerie)

Agenda

SEP
23
Algemene Ledenvergadering en BBQ

Evenement | 13:00 - 19:00 | Bernhardkazerne Amersfoort

I.v.m. het 10-jarig bestaan van de Vereniging RHPO wordt deze editie van de ALV & BBQ extra aange...

 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO