De Regimentslegpenning

Toen op 13 januari 1979 het 2e Regiment Huzaren werd heropgericht onder de huidige benaming Regiment Huzaren Prins van Oranje, werd reeds kort daarna de zogenaamde Regimentslegpenning ingesteld.

Het idee van de Regimentslegpenning werd verwezenlijkt door de toenmalige commandant van 59 Tankbataljon, lkol Th. H. Verhaar, die na het overlijden van de lkol E.A.H. Lichtenvoort Cats (18 mei 1980) naast bataljonscommandant tevens Regimentscommandant werd. Bij de realisatie van het idee werd lkol Verhaar geadviseerd door de owi A.J.F. Numan en sgt1 G. de Vreede.

De Regimentslegpenning kan gezien worden als een tastbaar bewijs en uiting van grote waardering voor bijzondere verdiensten jegens het Regiment. De legpenning kan zowel aan individuen, als aan groepen worden toegekend. Toekenning geschiedt door de Regimentscommandant. Deze kan hiertoe overgaan op grond van persoonlijke waarneming en overwegingen. Belangrijk is te weten dat toekenning ook kan geschieden op voordracht van een ieder die tot het Regiment behoort. Doorgaans zal elke voordracht behandeld en gewogen worden in de zogenaamde Regimentstraditieraad (RTR).

Het reglement met betrekking tot de instelling en toekenning van de Regimentslegpenning, alsmede de namen en groepen waaraan de legpenning is toegekend, zijn opgenomen in het “Register Legpenning RHPO”. Dit register wordt beheerd door de Regimentscommandant en bewaard op het Regimentsbureau.

Sedert 1979 is de Regimentslegpenning op nummer toegekend aan:

Overzicht uitgereikte legpenningen

Nr. Rang + Naam Datum Reden
1 Lkol E.A.H. Lichtenvoort Cats 6-8-1980 1e Regimentscommandant RHPO (postuum)
2 Ritm W.J. Kramer 9-10-1980 1e Ritmeester-adjudant
3 Owi A.J.F. Numan 6-7-1982 oprichter en 1e voorzitter Regimentsvereniging RHPO
4 Oud huz G.J.W. Aerts 11-9-1982 voorzitter reünievereniging oud huzaren 2 RH
5 Aoo b.d. Kusters 8-4-1983 voorzitter reünievereniging oud onderofficieren 2 RH
6 Ritm A. Kleinveld 13-4-1984 wegens algemene grote inzet voor het Regiment
7 Aooi B.K. Pölkerman 16-11-1984 lid Regimentstraditieraad RHPO
8 Aoo b.d. Sturm 4-4-1985 secretaris reunievereniging oud onderofficieren 2 RH
9 Ritm M.P.M. Göttgens 25-4-1985 ritmeester-adjudant/voorzitter werkgroep 170 jaar RHPO
10 Aooi D.G. Reitsema 28-8-1986 1e Standaarddrager RHPO
11 Dpl kpl A.T.M. Amende 11-11-1986 lid bestuur Regimentsvereniging
12 Mevrouw J.H.M. Bos-de Wild 15-4-1988 maakster bataljonsfanion 59 Tkbat
13 Ritm J.M.J. van Bommel 4-4-1990 ritmeester-adjudant
14 Lkol Th.H. Verhaar 1-11-1991 Regimentscommandant
15 Lkol J.W. Maas 2-11-1992 Regimentscommandant
16 Res Ritm R.C.J. Pladet 16-4-1993 reserve officier en penningmeester bestuur Stichting RHPO
17 42 Tankbataljon RHPO 6-3-1998 wegens verdiensten jegens het Regiment in Bosnië 1996/97
18 Oud kpl C.A. Jongste 18-5-2000 bestuurslid Vriendenkring 2 RH
19 Ritm b.d. W.G. Schoonbeek 20-4-2001 ritmeester-adjudant
20 Res Lkol E.J. Schoemaker 12-4-2002 Regimentscommandant
21 Aooi A.F.J. Kleiberg 5-10-2007 Regimentsadjudant
22 Ritm D. van Uffelen 22-11-2007 Ritmeester-adjudant
23 Kol b.d. J.C.L. Bolderman 7-4-2010 Regimentscommandant
24 Maj D.J. Dudart 11-4-2015 wegens verdiensten jegens het regiment tijdens viering 200 jaar RHPO
25 Elnt W. Timmerman 4-9-2015 Regimentsadjudant
26 Maj S. Laarman 4-4-2016 wegens verdiensten jegens het regiment en de cavalerie
27 Dhr D. Boom 15-9-2016 wegens verdiensten jegens het regiment en de cavalerie
28 Maj b.d. W. Koelma 6-10-2017 wegens verdiensten jegens het regiment en de cavalerie
29 Aooo M. Koster 25-9-2021 Wegens zijn verdiensten als regimentsadjudant
30 Huz b.d. M. Tokkie 23-9-2022 Wegens verdiensten als bestuurslid Vereniging RHPO
31 Lkol C.J.C.H. de Haan 23-09-2022 Wegens verdiensten als regimentscommandant
32 Maj R.R. Poelakker 23-09-2022 Wegens verdiensten als regimentsmajoor en penningmeester Vereniging RHPO

 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO