De Standaard

In vroeger tijden was het Standaard (Vaandel bij andere wapens) een belangrijk artefact voor de eenheid. Het diende als oriëntatiepunt voor de manschappen zodat duidelijk was waar de eenheid zich bevond en in welke richting deze verplaatste. Tevens diende het als motivator om door te blijven vechten. Zolang het Standaard nog overeind stond en in eigen bezit was, was de eenheid nog niet verslagen.

In tegenwoordige tijd vervult het Standaard een meer ceremoniële en symbolische rol. Het vormt het middelpunt van ceremoniën en al het nieuwe personeel van de eenheid wordt op het Standaard beëdigd. De waarde van het Standaard wordt bevestigd doordat deze door de regerend vorst wordt uitgereikt. En ook wanneer de vorst een Standaard passeert zal deze het ook altijd groeten.

Op het doek van het Standaard worden de krijgsverrichtingen van het Regiment benoemd. Het Standaard van het RHPO bevat het opschrift: “TIENDAAGSE VELDTOCHT”.

Het Standaard van het RHPO werd op 2 april 1980 uitgereikt door Hare Majesteit Koningin Juliana.

Op 29 oktober 2007 werd als gevolg van de ontbinding van het Regiment Huzaren Prins Alexander een Cravatte aan de Standaard van het RHPO bevestigd waarmee de voortzetting van de tradities van het RHPA  bij het RHPO werd belegd.

Op 16 september 2012 werd het Standaard van het RHPO na de opheffing van 42 Tkbat gezamenlijk met dat van het RHvS te Den Haag middels een ceremonie opgelegd.


Middels een herziening van het KB dat tengrondslag lag aan het in 2012 opleggen van de Standaarden van RHPO en RHvS werden de tankregimenten in ere hersteld. Echter zonder dat daar parate eenheden aan verbonden konden worden.

Op 20 november 2020 zijn alsnog de drie tankregimenten middels een beperkte ceremonie samengevoegd tot het nieuwe Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Als gevolg hiervan heet het RHPO wederom haar Standaard buiten gebruik moeten stellen. I.v.m. de coronacrisis kon hier geen grote ceremonie voor opgetuigd worden.

 

standaard-rhpo

Agenda

2023 Activiteit
  Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 

Uitreiking Standaard RHPO