Het regiment kent naast de Vereniging Regiment Huzaren Prins van Oranje, ook de
Stichting Regiment Huzaren Prins van Oranje.
 
De stichting ‘Fonds eigendom oud-officieren 2 RH’, die reeds in mei 1954 door de oud-officieren van het 2 RH was opgericht, ging op 15 februari 1982 over in de Stichting RHPO.
De oud-officieren van het 2 RH hadden het beter geacht de oude stichting niet langer te handhaven, maar zich te voegen in een stichting die meer recht deed aan de samenstelling en nieuwe naam van het Regiment.
Hun suggestie een Stichting RHPO op te richten, werd in 1982 gerealiseerd door commandant en officieren van 59 Tankbataljon.
Sindsdien werd jaarlijks een jaarverslag omtrent de Stichting en het Regiment opgesteld en uitgegeven. Dit jaarverslag vormde tevens een belangrijke bijdrage bij de geschiedschrijving.
 
De nieuwe stichting kreeg de volgende drieledige doelstelling:
*de ondersteuning van de traditie van het regiment;
*het bevorderen van de kameraadschap tussen de (oud)beroeps- en (oud)reserve officieren, behorend tot, of behoord hebbend tot dit Regiment of het voormalig 2 RH;
*en het beheer en de instandhouding van de eigendommen van de stichting. 

Ingevolge de statuten is de regimentscommandant voorzitter van de stichting. Het bestuur bestaat daarnaast uit een secretaris, een penningmeester en één of twee  leden.
 
Hoewel het Regiment per 12 september 2012 werd ontbonden, werd het noodzakelijk geacht, om naast de op te richten regimentsvereniging RHPO, de al eerder bestaande stichting RHPO, te handhaven.
 
De stichting RHPO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Agenda

JUN
1
Reünie 59 TkBat

Reünie | Lkol Tonnetkazerne 't Harde

30 jaar na het opheffen van 59 Tankbataljon organiseert de Vereniging Regiment Huzaren Prins van ...

SEP
27
ALV RHPO

Evenement | BHK Amersfoort

Nadere informatie volgt.

 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO