In memoriam Bert Schoemaker

Geplaatst op 26-06-2024  -  Categorie: Algemeen

Bert Schoemaker
Luitenant-kolonel der Huzaren b.d. 
19 Juli 1942- 18 juni 2024

Luitenant-kolonel b.d. Bert Schoemaker was van KMA promotie 1966 en legde de offficierseed af op de Standaard van het Regiment Huzaren van Sytzama. In zijn latere militaire leven binnen het Wapen der Cavalerie werd hij de onbetwiste autoriteit op het gebied van de schiettechniek m.b.t. gevechtstanks. Maar vóór die tijd was voor hem een mooie rol weggelegd binnen de parate troepen.
 
In maart 1988 moest hij redelijk onverwacht de functie van bataljonscommandant bij 59 Tankbataljon RHPO op zich nemen. Zijn voorganger, luitenant-kolonel T.A.M. Verkerk, moest om medische redenen zijn functie neerleggen.
 
Luitenant-kolonel Schoemaker drukte binnen de kortste keren op een goede wijze zijn stempel op het bataljon. Een consistent (lik op stuk) beleid  zorgde ervoor dat de rotte appels werden aangepakt en het werkplezier weer terug kwam.
 
Dit alles bleef niet onopgemerkt bij de hogere commandanten. En loon naar werken resulteerde in het feit dat 59 Tankbataljon op 3 januari 1990 werd uitgeroepen tot meest verdienstelijke eenheid van bataljonsgrootte van de Eerste Divisie “7 December”. Op 25 april 1991 droeg luitenant-kolonel Schoemaker het commando over 59 Tankbataljon over aan luitenant-kolonel A.J.M. Strik. Hij is dan meer dan 3 jaar bataljonscommandant geweest.
 
Een jaar later, op 23 april 1992, kreeg luitenant-kolonel Schoemaker een nieuwe commandantenfunctie. Hij nam het commando over het Regiment Huzaren Prins van Oranje over van luitenant-kolonel Maas en vervulde deze functie tot 11 april 2002.

Als Regimentscommandant voelde hij zich verplicht om ook de geschiedenis en traditie van zijn regiment vanaf de oprichting tot het heden te actualiseren en vast te leggen. Met grote volharding schreef hij “Het regiment Huzaren Prins van Oranje, geschiedenis en traditie 1668-2000”. Het boek werd uitgegeven in het jaar 2000.

Zijn toewijding en trouw aan ons Wapen uitte zich ook in het feitelijk op zich nemen van de leiding en sturing overlkol-e-j-schoemaker het Cavalerie Museum, nadat hij met FLO was gegaan. Hij heeft ook die taak letterlijk en figuurlijk, totdat hij fysiek daar niet meer toe in staat was, op uitnemende wijze uitgevoerd.


Vlak na zijn aantreden bij het Cavaleriemusum werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden voor zijn totale verdiensten voor het Wapen der Cavalerie. Het gebeurt hoogst zelden dat een officier  na dienstverlating wordt onderscheiden met het predikaat "met de Zwaarden" .

Luitenant-kolonel Schoemaker was een bijzonder mens. Hij was rechtlijnig, integer en hield niet van compromissen of marchanderen. Aan de andere kant was hij een zeer humoristisch en warm mens op wie je nooit tevergeefs een beroep deed. En hij was voor niemand bang. Als hij vond dat hij, met redenen omkleed, gelijk had bleef hij bij zijn mening. Hij was een officier met een sterk karakter en met een grote toewijding naar de organisatie toe. We zullen hem zeer zeker missen.
 
Kolonel b.d. J.C.L. Bolderman


Agenda

JUN
1
Reünie 59 TkBat

Reünie | Lkol Tonnetkazerne 't Harde

30 jaar na het opheffen van 59 Tankbataljon organiseert de Vereniging Regiment Huzaren Prins van ...

SEP
27
ALV RHPO

Evenement | BHK Amersfoort

Nadere informatie volgt.

 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO