Tankbataljons

De prinsen van het gevechtsveld; de huzaren. Zij zijn al sinds de Tachtigjarige Oorlog zowel de vuist als houwdegen van de Nederlandse landmacht. In 2011 zijn de laatste twee tankbataljons er mee gestopt.

De zestig Leopard 2A6 gevechtstanks die de Koninklijke Landmacht (KL) nog rijk was zijnop last van de minister van Defensie, Hans Hillen, op 9 mei 2011 voorgoed op stal gezet. Zijn besluit om de tank uit de slagorde te schrappen treft de betrokken huzaren als een mokerslag. Door de twee laatst overgebleven Tankbataljons ter ziele te laten gaan komt een einde aan 400 jaar ‘zware Cavalerie’ in het Nederlandse leger. Om deze roemruchte periode toch enigszins waardig af te sluiten is er op 18 mei in het Duitse Bergen-Hohne een ceremonieel ‘laatste-schot’ afgevuurd.


Alle tanks moeten weg en worden mogelijk verkocht vanwege bezuinigingen van 1 miljard euro op Defensie. De 90 miljoen euro die het jaarlijks kost om ze op operationeel te houden drukt teveel op het budget dat Defensie van uit Den Haag krijgt te besteden. Een teleurstellend en triest einde voor een wapensysteem met ongeëvenaarde bepantsering en vuurkracht, dat lange tijd hét boegbeeld van de KL is geweest. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog telde Nederland zelfs zo’n duizend Leopard 1 en -2 gevechtstanks. Verdeeld over twaalf Tankbataljons waren ze de ruggengraat van de Nederlandse Krijgsmacht. Onze primaire taak was destijds om indien nodig enkele communistische Warschaupactdivisies op de Noord-Duitse laagvlakte op te vangen en te vertragen. Met name om de Amerikanen en overige bondgenoten meer reactietijd te gunnen om een tegenaanval in te zetten.

Echter sinds de val van de Muur en het IJzeren Gordijn hangt de inzet van de Krijgsmacht samen met de ambities die Nederland koestert ter bevordering van de internationale rechtsorde. Sindsdien zijn er – onder de noemer van het verzilveren van zogenoemd ‘vredesdividend’ – grote aantallen tanks in rap tempo geslachtofferd, tot het aantal van 60.

Nu op ceremoniële wijze ook van deze laatst overgebleven tanks voorgoed afscheid is genomen, eindigt amper 84 jaar nadat in 1927 de eerste tank zijn entree maakte de Nederlandse tankgeschiedenis.

Agenda

JUN
1
Reünie 59 TkBat

Reünie | Lkol Tonnetkazerne 't Harde

30 jaar na het opheffen van 59 Tankbataljon organiseert de Vereniging Regiment Huzaren Prins van ...

SEP
27
ALV RHPO

Evenement | BHK Amersfoort

Nadere informatie volgt.

 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO