205e verjaardag RHPO

Geplaatst op 04-04-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Lkol C.J.C.H. de Haan

4 april 1815 - 4 april 2020 RHPO 205!

Beste regimentsgenoten,

Officieren, onderofficieren, korporaals, trompetters en huzaren, om het eens traditioneel te zeggen, van harte gelukgewenst met de 205e verjaardag van het Regiment Huzaren Prins van Oranje!

Ondanks de bijzondere situatie en de ingrijpende en tragische gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zijn er ook lichtpuntjes. Lichtpuntjes in de vorm van niet bij de pakken neerzitten maar proberen op andere manieren contact te houden en aandacht te geven. Van diverse regimentsgenoten heb ik positieve reacties gekregen op mijn eerdere bericht en zie dat niet alleen binnen ons regiment, maar in ook in de andere geledingen binnen ons wapen allerlei initiatieven worden ondernomen om de verbinding in stand te houden. Een voorbeeld van zo een initiatief is de website van de Haagsche Huzaren, die is opgestart als alternatief verbindingsmiddel voor de lunchbijeenkomsten. Zo wordt er ook geëxperimenteerd met Zoom en FaceTime en kwam ik zelfs een initiatief tegen om de digitale infrastructuur van kerkomroep.nl te gebruiken voor een geplande lezing met muzikale ondersteuning. Het heeft allemaal zo wel zijn beperkingen maar laat zien dat we niet voor één gat te vangen zijn.

Vandaag is het een bijzondere dag voor ons regiment, 4 april 1815 vond de oprichting plaats van het Regiment Karabiniers Landmilitie, ons stamregiment. Een moment om ons geluk te wensen met de 205e verjaardag. Een lustrum dat we door de omstandigheden niet kunnen vieren op de gebruikelijke wijze. Alle activiteiten die we al gepland hadden voor de komende twee weken zijn inmiddels uitgesteld tot een nog te bepalen moment. Over het eerstvolgende evenement waar het regiment bij aanwezig zou zijn, de Nederlandse Veteranendag op 27 juni is sinds gistermiddag ook helderheid. Op donderdag 2 april heeft het Dagelijks Bestuur van het Nationaal Comité Veteranendag moeten besluiten dat een feestelijke Nederlandse Veteranendag zoals we die al vijftien jaar kennen, niet wenselijk en mogelijk is. Dat betekent een afgelasting van alle fysieke delen van de dag: het evenement op het Malieveld, het defilé voor Z.M. de Koning, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de fly-past. Er wordt gewerkt aan een alternatief niet fysiek programma. Na 15 april volgt meer informatie, we zullen daar ook op reageren en jullie informeren op welke wijze we als regiment invulling gaan geven. We hopen verder dat de situatie in september weer dusdanig zal zijn dat de jaarvergadering en de traditionele BBQ wel door kunnen gaan.

Wat ik in het vorige bericht aanhaalde blijft onverminderd van kracht. In mijn directe omgeving zie ik bij vrienden en bekenden de directe confrontatie met het coronavirus en de gevolgen. Het valt niet uit te sluiten dat ook regimentsgenoten en hun naasten getroffen worden. Dus als u kennis heeft van regimentsgenoten die om deze of andere reden aandacht behoeven, laat ons regimentsteam dat ook weten. Zo kunnen wij elkaar blijven steunen in deze moeilijke periode.

Take care and stay safe!

Met hartelijke huzarengroet,

C-RHPO


Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO