Annulering ALV en diner officieren

Geplaatst op 14-09-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste regimentsgenoten,

In de wetenschap dat velen van u hebben uitgekeken naar onze regimentsbijeenkomsten, zij het dan in beperkte setting en met de nodige maatregelen, valt het mij zwaar te moeten mededelen dat we alsnog hebben moeten besluiten om net als het onderofficiersdiner, ook het officiersdiner en de ALV/BBQ te moeten annuleren. Aanvankelijk was voor de zomer de hoop dat we alsnog onze traditionele bijeenkomsten zouden kunnen organiseren.
Helaas zijn de ontwikkelingen dusdanig dat wij net als onze regimentsadjudant voor het onderofficiersdiner, ook voor de ALV/BBQ en het officiersdiner hetzelfde besluit moeten nemen. De voortdurende stijging in het aantal besmettingen en de richtlijnen van onze minister die benadrukken dat de huidige maatregelen strikt nageleefd dienen te worden, maken dat het verstandig is om nu dit besluit te nemen. Daarnaast leerde de ervaring van een overigens beperkte bijeenkomst in een horecagelegenheid afgelopen week dat het eigenlijk niet mogelijk is om op goede wijze invulling te geven aan het regimentsdiner. Beperkingen als niet mogen gaan staan, geen verplaatsingen, etc. maken dat een diner waarbij de gasten over twee ruimtes zijn verdeeld en vanaf het moment van binnenkomst aan hun plaats worden gekluisterd niet die kwaliteit heeft die wij graag willen. Het is immers ook een moment dat draait om met elkaar te kunnen praten en ervaringen uit te wisselen. Onder de gegeven omstandigheden is dat feitelijk niet mogelijk.
Bij de ALV is een belangrijk agendapunt het vaststellen van de jaarstukken. Dat kan nu niet op de reguliere wijze gebeuren. We zullen hier op een andere wijze invulling aan geven. Hierover ontvangt u nader bericht.
Uiteraard sluit ik dit bericht af in de hoop dat wij in de nabije toekomst weer als vanouds onze saamhorigheidsbijeenkomsten kunnen organiseren. In deze moeilijke tijden willen wij als regiment er voor onze leden zijn, ook als dat niet op de reguliere wijze kan. Mocht er iets zijn waarin wij als regiment iets kunnen betekenen schroom dan niet om met mij of iemand van de regimentscommando-groep of het bestuur van de vereniging contact op te nemen.

Met hartelijke huzarengroet,
Commandant Regiment Huzaren Prins van Oranje
Corstiaan J.C.H. de Haan
Luitenant-kolonel


Agenda

JUN
1
Reünie 59 TkBat

Reünie | Lkol Tonnetkazerne 't Harde

30 jaar na het opheffen van 59 Tankbataljon organiseert de Vereniging Regiment Huzaren Prins van ...

SEP
27
ALV RHPO

Evenement | BHK Amersfoort

Nadere informatie volgt.

 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO