Bericht van de Regimentscommandant

Geplaatst op 25-03-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Lkol C.J.C.H. de Haan

Beste Regimentsgenoten,

We leven in bijzondere tijden. Nog geen drie maanden geleden wensten we elkaar vrijwel automatisch op traditionele wijze een gelukkig en gezond nieuwjaar. Hoe anders is het nu, met een gezondheidscrisis die de wereld omvat en voor iedereen een grote bedreiging vormt. Ouderen zijn een kwetsbare groep, maar recente berichten laten zien dat ook jongeren en zelfs tieners op de IC worden opgenomen. Hoe het zich gaat ontwikkelen is nog onbekend, veel over het ziekteverloop en de besmettingsrisico’s is nog niet helder. Wel is het zaak dat we ons houden aan de opgelegde beperkingen. Dat heeft ook voor ons regiment gevolgen. Deze beperkingen raken juist op het gebied van sociale activiteiten, net datgene wat ons regiment al die jaren levend houdt.


Het is echter een gegeven waar we mee moeten leven en hoe beter iedereen zich aan de beperkingen houdt hoe eerder dat we weer terug kunnen naar een normale leefsituatie. Voor ons geldt dat het regimentsteam heeft besloten de diners de corps  op de oorspronkelijk geplande dagen geen doorgang te laten vinden. Daarover heeft u inmiddels bericht gehad.  In overleg met de locaties zullen deze worden uitgesteld naar een later tijdstip. Gelet op de inmiddels opgeschoven termijn tot 1 juni houden wij er rekening mee mogelijk pas na de zomer invulling aan deze traditionele activiteiten te kunnen geven. Het heeft ook gevolgen voor andere activiteiten waar het regiment en haar leden bij vertegenwoordigd zijn. Zo is de cavalerie dodenherdenking die gepland stond voor 23 april initieel doorgeschoven naar 4 mei. Normaal had ik u opgeroepen naar deze herdenking te komen. Door de laatste ontwikkelingen is deze week echter besloten dat de Wapenoudste op 4 mei een krans bij het cavaleriemonument zal leggen zonder publieke aanwezigheid. Het moment zal worden vastgelegd en gedeeld via onze eigen media.


Graag sluit ik mij aan bij de woorden van onze regimentsgenoot, voorzitter van de VOC, generaal-majoor Tak die een bericht aan de leden van de VOC stuurde.  Ook voor ons regiment bestaat de kans dat regimentsgenoten en/of hun dierbaren door het virus getroffen zullen worden. Juist door deze bijzondere omstandigheden en omdat we onze traditionele contactmomenten missen  is het belangrijk dat we nog meer oog voor elkaar houden dan we normaal gesproken al doen. Laten we daarom elkaar via mail op de hoogte houden van het wel en wee van onze mensen zodat we daar binnen de huidige mogelijkheden aandacht aan kunnen besteden. Als u kennis heeft van regimentsgenoten die aandacht behoeven, laat ons regimentsteam dat ook weten. Zo kunnen wij elkaar steunen in deze moeilijke periode.


Voor nu is het devies: take care and stay safe!

Met hartelijke huzarengroet,
C-RHPO

Corstiaan J.C.H. de Haan
Luitenant-kolonel der huzaren


Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO