Bericht van de Regimentscommandant

Geplaatst op 25-06-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Lkol C.J.C.H. de Haan

Beste Regimentsgenoten,

Het eerste halfjaar van 2020 nadert zijn einde, een periode waarvan niemand dacht toen het begon dat het zo zou lopen. Veel mensen dachten bij de eerste berichten over Corona nog van: ‘O, weer in China, weer zoiets als SARS, het zal wel loslopen’. Helaas liep het anders en worden we nog steeds met de gevolgen geconfronteerd en naar het zich laat aanzien zijn we er voorlopig nog niet van af.


De afgelopen weken na mijn laatste bericht zijn er weer de nodige zaken gebeurd die ik graag met u wil delen, vooral ook omdat het niet mogelijk was om hier in groter verband aandacht aan te besteden. Ik zal ze in chronologische volgorde doornemen.

Herdenking 2e Regiment Huzaren

Het was ons idee om dit jaar ook bij de diners extra aandacht te besteden aan de inzet van ons regiment in de meidagen van 1940 en stil te staan bij de lotgevallen van onze voorgangers. Dat laatste is nog redelijk gelukt door het artikel in de VOC-mededelingen dat we met dank aan de redactie breed mochten delen. Op vrijdag 15 mei hebben de majoor-adjudant, majoor Rutger Poelakker en ik een krans gelegd bij ons monument op de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda. Onze wapenfotograaf Dennis Boom was ook nu weer bereid om alleen daar voor de reis naar Breda te maken, zodat we dit moment met u allen kunnen delen. Dennis, hartelijk dank daarvoor.
  herdenking-2rh
Op zo’n moment als je daar met maar twee man staat, gaan je gedachten terug naar begin jaren negentig toen ik als luitenant, commandant standaardwacht, voor het eerst aanwezig was bij deze herdenking waar toen nog tientallen veteranen van 2RH en hun partners bij aanwezig waren. Je beseft dan eens te meer hoe bijzonder de sfeer in ons regiment al die jaren is geweest. Het feit dat er toen, zoveel jaar na de ontbinding van 2 RH in juli 1940 en het tot 1979 ontbreken van een staand deel van het regiment, nog steeds zo veel mensen daar wilden zijn zegt genoeg. Ook nu laten wij datzelfde zien. Waar wij in 2012 na de onverwachte opheffing van 42 Tkbat vanaf scratch moesten beginnen, hebben wij een vereniging die jaarlijks groeit. In dat opzicht is er gelukkig niets verandert en dat sterkt ons in het streven naar een goede toekomst waarin onze tradities weer geborgd zullen zijn.

herdenking-2rh-jaren-90

Bloemengroet opperwachtmeester René Roseboom

Op 23 mei 2019 ontviel ons onverwacht onze regimentsgenoot, opperwachtmeester René Roseboom. Helaas was het niet mogelijk om de bloemengroet, die traditioneel precies een jaar later wordt gebracht door een delegatie van het regiment op de gebruikelijke wijze uit te voeren. In plaats daarvan hebben wij namens het regiment een boeket bij zijn echtgenote Astrid en hun kinderen laten bezorgen.

owi-roseboom

Herdenking Quatre-Bras en Waterloo

Een ander voor de cavalerie altijd bijzonder moment is de herdenking van Quatre-Bras en Waterloo. Twee veldslagen waar ons wapen, nu 205 jaar geleden, een grote bijdrage in had en waarin wij ook de grootste verliezen in onze geschiedenis van het huidige koninkrijk leden. Voor ons regiment zat hier echter een bijzondere ontwikkeling aan. Ook hier was het niet mogelijk op de gebruikelijke manier een ceremonie uit te voeren en heeft onze Wapenoudste, generaal-majoor Gijs van Keulen alleen vergezeld door een adjudant de kranslegging uitgevoerd. Graag wil ik zijn bericht op social media met u delen:
 
“Vanwege beperkingen door Corona is de voorziene herdenking van de slag bij Quatre Bras en Waterloo in België nu niet mogelijk. Dan maar als Wapenoudste van de Cavalerie alleen een krans namens de gehele Cavalerie leggen. Krans in Brussel besteld, opgehaald en vanuit het NAVO Hoofdkwartier naar ons Cavaleriemonument bij Quatre Bras gereden. Een adjudant werkzaam bij onze directie in het NAVO hoofdkwartier heeft mij vanochtend vergezeld.

Ruim 205 jaar geleden (16 juni 1815) werd hevig gevochten rond Quatre Bras, een strategisch kruispunt van wegen zuid van Waterloo. Als eersten meldden zich de ruiters van de 2e Brigade Lichte Cavalerie. Deze brigade, 1000 man sterk, spoedde zich op 16 juni 1815 naar het kruispunt. In voorste lijn bij Quatre Bras het 6e Regiment Huzaren, daarachter het 5e Regiment Lichte Dragonders. Het 6e Regiment heeft in de middag een charge uitgevoerd. Zij werden echter verrast door een aanval van Franse Cavaleristen van het leger van Napoleon. Het optreden was kort en heftig met veel verliezen. De situatie werd hersteld door de meer ervaren troepen van het 5e Regiment Lichte Dragonders. Die dag raakten 320 van de ingezette 1000 cavaleristen gewond, sneuvelde of verloren hun paard. Dit Cavalerie-optreden heeft er mede voor gezorgd dat dit kruispunt niet aan de Fransen werd prijsgegeven. Daarmee werd een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor de uiteindelijke overwinning bij Waterloo. Veel Nederlandse regimenten werden hier op beslissende momenten ingezet. In totaal werd 22 maal het opschrift Waterloo, Quatre Bras of Campagne 1815 aan gevoerde standaarden en vaandels verleend. 13 Huidige regimenten en korpsen van onze Koninklijke Landmacht waren vertegenwoordigd.

Bijzonder is dat na nieuw historisch onderzoek ook de voorgangers van ons Regiment Huzaren Prins van Oranje hier hebben gestreden. Vandaar voor het eerst ook het oranje lint aan de krans. Volgend jaar graag weer herdenken met de Regimentscommandanten en belangstellenden. Veel dank ook dit jaar weer aan het personeel van 42 Brigadeverkenningseskadron uit Oirschot voor het ‘tuinierwerk’ rond het monument.

Nu vlot terug naar het NAVO Hoofdkwartier voor de bijeenkomst van de ministers van Defensie van de 30 lidstaten.”


Het door de Wapenoudste aangehaalde historisch onderzoek kan als volgt worden toegelicht. De krans, gelegd door de Wapenoudste, heeft net als de krans die gelegd wordt tijdens de cavalerie dodenherdenking in Amersfoort vier linten, voor elk van de regimenten. Dit mag mogelijk vreemd overkomen want RHPO voert immers geen Quatre-Bras of Waterloo op de standaard en staat ook niet op de inwijdingsplaquette op het monument. Toch is er wel degelijk een verbondenheid tussen RHPO en met name Waterloo. Als stameenheid voor RHPO geldt het Regiment Karabiniers Landmilitie. Dit regiment opgericht op 4 april 1815 was ook gemobiliseerd maar had nog weinig opleiding gehad. Het maakte daarom deel uit van de Nederlands-Britse reserve die onder bevel van Prins Frederik door Lord Wellington naar Hal was gedirigeerd en daar op 18 juni de hele dag verbleef. Waarom dan toch deze band met Waterloo?

herdenking-waterloo-wo

Band RHPO met Quatre-Bras en Waterloo

Tijdens een inventarisatie op de regimentskamer werd op een zilveren doos uit 1925 een inscriptie  ‘Regiment Zuid-Nederlandse Karabiniers – 2e Half-Regiment Huzaren’ aangetroffen. Niet alleen deze vondst maar ook teksten in de  boeken ‘Afstammingen en voortzettingen der cavalerie’ en ‘De Nederlandse cavalerie’ en daarnaast het ‘ontbrekende’ artikel 3 in het KB van RHPO uit 1978 hebben geleid tot de vraag aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) hoe het nu precies zit.  Volgens de gevonden aanwijzingen zou er een band moeten zijn tussen het 2e Regiment Karabiniers (opgericht als Regiment Zuid-Nederlandse Karabiniers)  uit de Brigade Zware Cavalerie van Trip van Zoudtlandt bij Waterloo en  2RH/RHPO. Dit regiment is samen met het 1e en 3e Karabiniers (RHS) op 18 juni bij meerdere charges ingezet. Het begon de dag met 399 man en telde ’s avonds 88 gesneuvelden en 68 gewonden. Aan 24 regimentsleden werd een MWO toegekend. In een reactie geeft het NIMH aan dat vast staat dat er een band is tussen RHPO en dit regiment. Deze werd gesmeed door de uitvoering van het KB van 14 november 1830 waarbij de resten van de door de Belgische Opstand ontbonden (inmiddels hernoemde) Afdeling Kurassiers no. 2 deels werden ondergebracht bij de Afdeling Kurassiers no. 9. Uit deze laatste eenheid is 2RH ontstaan dat op 9 december 1978 werd heropgericht onder de naam Regiment Huzaren Prins van Oranje. In de ‘Afstammingen en voortzettingen der Cavalerie’ staat bij Afdeling Kurassiers no. 2: “De traditie van deze afdeling werd tot 1 juli 1950 voortgezet door het 2e Regiment Huzaren en sindsdien door het Regiment Huzaren van Boreel”. In de transcriptie van het KB van 1978 in het bezit van zowel de bibliotheek van het cavaleriemuseum als ook het regiment ontbreekt een deel van de tekst en wordt alleen de verbondenheid met de Karabiniers Landmilitie benoemd. Het NIMH geeft echter aan dat met het KB van 1978 de vooroorlogse traditievoortzettingen zijn hersteld. De ontbrekende tekst uit de transcripties luidt namelijk: “Artikel 3. Het 2de Regiment Huzaren wordt met inbegrip van de eenheden waaruit het sedert 1815 werd geformeerd en de regimenten en korpsen die hieruit tot 1940 voortkwamen, aangemerkt als de voortzetting van het in 1805 opgeheven 2de Regiment Ligte Dragonders dat in 1795 uit bestaande regimenten geformeerd werd en tot 1803 bekend stond onder de naam 2de Regiment Zware Kavalerie.” RHPO vertegenwoordigt daarom bij de herdenking van Quatre-Bras en Waterloo het 2e Regiment Karabiniers.

dellevoet

Veteranendag

Tot slot een evenement waar velen van ons jaarlijks naar uitkijken en ook geen doorgang kan vinden; de Nederlandse Veteranendag. De afgelopen jaren stonden wij gecolloqueerd met het Regiment Huzaren van Boreel als een niet te missen cavaleriepresentatie op het Malieveld. Helaas dit jaar niet. Voor veel regimenten van de landmacht zou deze dag een extra cachet hebben gehad doordat de Koning op de ochtend van 27 juni de vaandelopschriften voor Afghanistan zou uitreiken. Dit zal mogelijk later dit jaar alsnog gebeuren. Commandant Landstrijdkrachten heeft een boodschap voor onze veteranen die ik graag aan u doorgeef.
 
“Beste Veteraan,

Dit jaar herdenken we in ons land het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vieren 75 jaar vrijheid. Hoe ironisch dat nu ook is; we doen dat in een tijd waarin onze vrijheid door de pandemie meer dan ooit onder druk staat.

Vandaag had ik heel graag samen met jullie in Den Haag op het Malieveld willen zijn om stil te staan bij 75 jaar vrijheid en aan jullie bijdrage daaraan. Samen... De corona-crisis heeft er echter voor gezorgd dat we het jaar waarin we aandacht wilden besteden aan 75 jaar vrijheid en iedereen die daaraan heeft bijgedragen, niet zo hebben kunnen invullen als we graag wilden. Grote evenementen zijn afgelast en ook de Veteranenhuizen zijn geruime tijd gesloten geweest en sommige zijn dat nog steeds. Ook Veteranendag wordt dit jaar dus in aangepaste vorm georganiseerd.

Veteranendag: een dag waar ik altijd naar uitkijk. Dit bijzondere jaar wellicht nog wel meer dan voorheen. Ook jullie hadden vast plannen om naar het Malieveld te gaan of samen met collega-veteranen stil te staan bij deze dag en jullie missies. Een dag in het teken van kameraadschap en onderlinge verbondenheid.

Met deze kaart laat ik jullie weten dat ik vandaag, misschien nog wel meer dan anders, stil sta bij de bijdrage die jullie hebben geleverd aan onze vrijheid en de verhalen die daarbij horen. Vrijheid is geen garantie, onze inzet voor vrijheid wel!
Ik hoop dat jullie op deze bijzondere Veteranendag toch stil staan bij jullie bijdrage aan onze vrijheid en daar trots op zijn.
Dank voor jullie inzet in dienst van de vrede en weet dat jullie mijn respect hebben.

Hopelijk tot volgend jaar,
Luitenant-generaal Martin Wijnen
Commandant Landstrijdkrachten”

veteranendag

Tot slot

Hiermee kom ik aan het einde van mijn bericht. Een volgend levensteken vanuit het regiment zal de gebruikelijke nieuwsbrief zijn met de vaste onderwerpen en waarin we ook de plannen met u delen hoe wij hopen het komende half jaar toch invulling aan een aantal bijeenkomsten te geven.
Ik sluit af met: STAY SAFE and KEEP IN TOUCH.


Met hartelijke huzarengroet,

C-RHPO

Corstiaan J.C.H. de Haan
Luitenant-kolonel der huzaren


Agenda

JUN
1
Reünie 59 TkBat

Reünie | Lkol Tonnetkazerne 't Harde

30 jaar na het opheffen van 59 Tankbataljon organiseert de Vereniging Regiment Huzaren Prins van ...

SEP
27
ALV RHPO

Evenement | BHK Amersfoort

Nadere informatie volgt.

 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO