Laatste bericht C-RHPO

Geplaatst op 22-12-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: lkol de Haam  -  Bron:

Beste regimentsgenoten,

Met het einde van 2020 in zicht is dit is mijn laatste bericht in de functie van Commandant Regiment Huzaren Prins van Oranje. Op 20 november zijn wij bij Koninklijk Besluit samengevoegd met het Regiment Huzaren van Sytzama en het Regiment Huzaren Prins Alexander tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

De afgelopen weken waren hectisch, naast de normale werkzaamheden invulling geven aan de formering van het nieuwe regiment is geen sinecure. Tal van grote en kleine hobbels moeten daarbij worden genomen. Dit varieert van een overzicht te krijgen welke actief dienende collega’s deel uit maken van het regiment, tot het verkrijgen van voldoende uitmonsteringen, het voorbereiden van in 2021 uit te voeren acties tot voor het eerst een namens het nieuwe regiment een felicitatie te sturen aan onze Kroonprinses. Ook in het nieuwe jaar zullen de bouwactiviteiten aan het nieuwe regiment onverminderd doorgaan.

De samenvoeging, vooral door het embargo waaronder de voorbereidingen zijn uitgevoerd, heeft de nodige vragen opgeleverd. In een aantal reacties wordt gesproken over het “opheffen” van de oude regimenten. Dit is geenszins het geval, er is sprake van een unieke situatie. In de meeste gevallen worden bestaande regimenten opgeheven en wordt een nieuw regiment geformeerd dat zo nodig de tradities van de oude regimenten voortzet. Dat is in ons geval niet aan de orde. Voor de derde maal sinds WO II zijn regimenten samengevoegd. De andere twee keer betrof het tot twee maal toe de samenvoeging van de garderegimenten Grenadiers en Jagers (1950 en 1995). Door het samenvoegen blijven de identiteiten van de regimenten als zodanig behouden. Dit lijkt een papieren exercitie, maar is belangrijk in het geval er ooit een situatie zou ontstaan waarin het bestaansrecht van meer dan twee cavalerieregimenten gerechtvaardigd zou zijn. Op eenvoudige wijze kunnen een of meer regimenten uit de huidige constructie worden losgemaakt om zelfstandig verder te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat alle oude regimenten op gelijkwaardige wijze deel uitmaken van het nieuwe regiment. Elke andere constructie had een nadelige situatie opgeleverd voor twee van de bestaande regimenten. Dit is ook de les geleerd van het opheffen van regimenten bij andere wapens en dienstvakken. Met de formering van het nieuwe regiment zijn alle tankers samengevoegd en verbonden met het met tanks uitgeruste staande deel. Een situatie die veruit de voorkeur verdiend boven de toestand die door velen als een ‘sterfhuisconstructie’ werd aangeduid.

Is dit nu het einde van RHPO? Geenszins, want de vereniging RHPO blijft bestaan. RHPO is niet alleen het traditieverband dat nu is samengevoegd in het nieuwe regiment, maar ook de som van onze gedeelde ervaringen. Daar verandert niets aan, er wijzigt immer niets aan de groepen die in het regiment, de bataljons en de missies ervaringen hebben opgedaan en lief en leed gedeeld. De behoefte om bijv. als oud-59-ers of deelnemers aan SFOR 2 bijeen te komen verandert niet doordat we nu in een gezamenlijk tankregiment zitten. Hetzelfde geldt voor de andere regimenten, ook daar zullen reünies van bijv. 43 Tkbat, 101 Tkbat of SFOR 8 gewoon doorgaan. In die zin is het net als destijds bij de vereniging van 2 RH, die ook na de oprichting van RHPO nog decennia lang is doorgegaan met het organiseren van bijeenkomsten.

De nieuwe situatie is er één met veel uitdagingen maar ook één van kansen en mogelijkheden. Uitdagingen omdat er nog veel gerealiseerd moet worden, maar ook kansen om als tankers onze identiteit uit te dragen en in verbondenheid tussen de eenheid en zij die op andere functies dienen volwaardig deel uit te maken van de manoeuvre; daarnaast mogelijkheden om wat wij al die jaren sinds 2007 en 2011 in stand hebben gehouden ook voor de komende decennia te borgen.

Ik sluit dit laatste bericht af met de wens aan u allen dat u de komende feestdagen, die zeker anders zullen zijn dan wat wij enige tijd geleden nog verwachtten, toch in gezelligheid en met goede momenten zult doorbrengen. Dat 2021 een jaar mag worden waarin wij in goede gezondheid weer invulling kunnen geven aan wat ons verbindt.

Met hartelijke huzarengroet,

Corstiaan J.C.H. de Haan MA

Luitenant-kolonel der Huzaren


Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO