Oprichting nieuw tankregiment.

Geplaatst op 13-11-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Kolonel b.d. J.C.L. Bolderman

Zeer gewaardeerde regimentsgenoten.

Om enerzijds de traditiebeleving voor de Cavalerie toekomstbestendig te maken en anderzijds te zorgen voor inbedding van nieuwe eenheden binnen de Koninklijke Landmacht is na uitgebreide studie en overleg door Commandant Landstrijdkrachten het navolgende besloten.

De drie tankregimenten (het Regiment Huzaren van Sytzama, het Regiment Huzaren Prins van Oranje en het Regiment Huzaren Prins Alexander) worden samengevoegd tot één regiment met de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA). Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Kroonprinses Catharina-Amalia hebben ingestemd met deze naamgeving. Op deze wijze blijven wij tot ver in de toekomst verbonden met ons Koninklijk Huis. 

De kleur van het regiment wordt lichtblauw met een verwijzing naar ‘staalblauw’ in de associatie met tanks. De aanleiding tot de aanpassing van ons traditiebestel is dat we al jaren zien dat het ledental van de tankregimenten daalt door enerzijds geen aanwas van nieuwe leden en anderzijds de oude en oudere leden die ons ontvallen. We weten echter dat er ook bij de ‘tanks’ behoefte blijft aan personeelszorg, veteranenzorg en traditiebeleving met een eigen identiteit. Toekomstbestendigheid is daarbij een vereiste.

Het Nederlandse deel van het Duits/Nederlandse Tankbataljon (414 Panzerbataillon) in Bergen-Hohne Duitsland (voornamelijk ons Nederlandse eskadron, de 4e Kompanie) wordt ingedeeld bij het nieuwe tankregiment. Dit geldt evenzeer voor ons Cavalerie Ere-Escorte en de Fanfare Bereden Wapens.

Het besluit is via de Wapentraditieraad Cavalerie met een positief advies van de Traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht en het akkoord van Commandant Landstrijdkrachten inmiddels door Zijne Majesteit de Koning in een Koninklijk Besluit bekrachtigd. Onze regimentscommandant, luitenant-kolonel Corstiaan de Haan, wordt de eerste Regimentscommandant en adjudant-onderofficier-instructeur Hans Oesterholt wordt de Regimentsadjudant.

Daarnaast richt de Koninklijke Landmacht een nieuw wapen op: het Wapen van de Informatiemanoeuvre. Daarin worden twee korpsen ondergebracht: Het Korps Inlichtingen en Veiligheid en het Korps Communicatie en Engagement. Deze beide korpsen dragen straks de namen van de twee andere dochters van onze Koning en Koningin.
 

De ceremonie voor de oprichting van het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre en de bekrachtiging van de aanpassing van ons traditiebestel zal Corona proof plaatsvinden op 20 november aanstaande. De ceremonie vindt plaats om 10.00 uur en is te volgen via deze link: www.tinyurl.com/nieuwwapen. Diverse praktische uitvoeringszaken vinden in de maanden daarna plaats.


w.g. Kolonel b.d. J.C.L. Bolderman, voorzitter Vereniging RHPO


Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO