Verbindend Monument

Geplaatst op 02-10-2019  -  Categorie: Algemeen

Verbindend Monument

Het Verbindend Monument wil de traditie van het in die kameraadschap herdenken van alle gevallenen en van soms moeilijk te verwoorden gevolgen van inzet voor alle veteranen in de toekomst zeker stellen.

Het Verbindend Monument zal medio 2018 geplaatst gaan worden in het Nationaal Herdenkingspark Roermond en zal, tijdens de jaarlijkse herdenking, op 1 september 2018, onthuld gaan worden.

OPROEP AAN ALLE VETERANEN & PARTNERS:

U kunt mee helpen dit verbindend monument te realiseren. Als veteraan en/of partner van een veteraan, weet u als geen ander wat herdenken en gedenken vermag. Wat de kring van kameraadschap betekent voor een gevallen kameraad en … voor zijn naasten!

Maak met uw donatie dit monument mede mogelijk en … draag daarmee uw steentje bij!

U kunt uw bijdrage overmaken op:

IBAN NL 75 RABO 0174 1740 39 van het NIM te Roermond,

onder vermelding van VERBINDEND MONUMENT.

Mocht er meer gedoneerd worden dan noodzakelijk is voor de bouw en plaatsing van dit monument, dan zal het ‘teveel’ ten dele gebruikt worden voor instandhouding van het monument in de toekomst en voor het overige deel ten goede komen aan de Stichting VeteranenKunst (SVK). Zij biedt veteraankunstenaars een platform en zo ook erkenning en waardering van een groter publiek: Kunst maken HELPT, die kunst LATEN ZIEN óók! (www.veteranenkunst.nl)


Het Verbindend Monument, is ontworpen door Indië-veteraan (3-2 RHvB) Gerard van der Lee.

 

ontwerper-gerard-van-der-lee

 

Gerard van der Lee (1927) is veteraankunstenaar en auteur van het boek “Onze Jan in Indië”. Speciaal voor de fondsenwerving voor dit monument maakte hij “Onze Jan in Indië, getekend bovendien”, een verzameling van zijn befaamde cartoons.
Met aan de ene zijde, sinds 1988, het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en aan de andere zijde van het park, sinds 2003, het Monument Vredesoperaties is het Herdenkingspark in Roermond bij uitstek de plek om –met toevoeging van het Verbindend Monument– die ene bijzondere herdenkingsplek te laten ontstaan voor allen die gingen en die wel en soms niet terugkwamen.
Sinds 1988 is er het Nationaal Indië-monument 1945-1962 te Roermond, opgericht ter nagedachtenis aan de meer dan 6.000 Nederlandse militairen die werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands Oost Indië en Nederlands Nieuw Guinea in de periode 1945 - 1962 en die daar zijn omgekomen in de strijd.

Zij vonden veelal ter plekke hun laatste rustplaats en liggen nu begraven op een van de zeven Nederlandse Erevelden in Indonesië. Een veel groter aantal kwam na zware strijd gelukkig wel terug uit ‘de Oost’.

Vanaf 1950, met de inzet van Nederlandse militairen in de strijd in Korea, tot op de dag van vandaag, zijn er nog eens vele duizenden Nederlandse militairen vertrokken om deel te nemen aan talloze vredes- en humanitaire missies.

En ook in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Voor hen is er sinds 2003 het Monument Vredesoperaties aan de zuidkant van het herdenkingspark in Roermond.

WIJ, hun kameraden, hun familie en allen namens wie zij hun taak vervulden, herdenken hier al vele jaren de omgekomen militairen. Maar hoe mooi zou het zijn om ook de teruggekeerde veteranen te gedenken en hen te danken voor hún plichtsbesef, hún trouw en de door hen doorstane moeilijke tijden, angsten, hun verdriet om gevallen kameraden, opgelopen verwondingen, geleden pijn en verwarring?!

Het gedicht van wachtmeester Kortekaas, schreef hij in maart 1949 in Indië toen zijn gesneuvelde kameraad begraven zou worden. Nu is het de inspiratie voor het ontwerp van het Verbindend Monument.

 

nim-flyer-fondsenwerving-2-1

 

WIJ STAAN MAAR RONDOM DIE KUIL, nu in de tegenwoordige tijd, is daarom de titel voor het nieuwe monument voor alle veteranen.


Dit nieuwe, verbindende monument legt nadrukkelijk de link tussen het Indië -monument aan de ene kant en het Monument voor Vredesoperaties aan de andere kant van het Nationaal Herdenkingspark Roermond.

De drie monumenten samen gedenken allen die zijn gebleven in de strijd …. én willen óók zij die wel terugkwamen en hun de 2e en 3e generatie nakomelingen eren.

Het nieuwe monument verwijst met zijn holle binnenruimte niet alleen naar de kist die nooit naar Nederland kwam, maar ook naar de leegte die de teruggekeerden voelen door alles wat zij in het inzetgebied hebben achtergelaten.

Tegelijkertijd biedt deze lege binnenruimte ons de kans om onze daar achtergebleven sobats en hun nabestaanden te blijven omringen met onze kameraadschap.

De gravure op de beplating (roestvrij staal, als de zuilen bij het Indië monument) verbeeldt nadrukkelijk de groep van mannen en vrouwen, die namens ons samen hun plicht doen en deden en symboliseert de bijzondere band en kameraadschap tussen alle militairen van alle uitzendingen, alle missies sinds 1945 tot ….


U moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Heeft u een account? Dan kunt u inloggen.


Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO